Parní kotle a vyvíječe, příslušenství do kotelen


Úprava vody, ošetření chladících a topných okruhů, chemické přípravky


MENU
kontakt

+420 608 180 809 / +420 777 804 009

FAQ Úprava vody

Co je to osmóza?

Máme-li dva roztoky s různým obsahem molekul nebo iontů a jsou odděleny pomocí polopropustné membrány, potom na tuto membránu působí osmotický tlak. Tento tlak působí směrem z roztoku s nižší koncentrací směrem k roztoku s vyšší koncentrací. Tento tlak působí tak dlouho, dokud nedojde k vyrovnání koncentrací roztoků.

Co je to reverzní osmóza?

V případě, že na roztok z vyšší koncentrací molekul nebo iontů působíme tlakem vyšším než je osmotický tlak, potom dojde k prostupu roztoku přes membránu od roztoku s vyšší koncentrací směrem k nižší. Pro filtraci je nezbytné, aby membrána propouštěla pouze molekuly požadované velikosti.

Jak velký tlak se používá u reverzní osmózy?

Velikost tlaku se liší od použité vstupní vody. Pro běžnou vodu se používají tlaky okolo 3-9 barů,  pro mořskou vodu 40-80 barů.

Jaký je rozdíl mezi nanofiltrací a reverzní osmózou?

Nanofiltrace používají membrány umožňující průnik větších molekul než je tomu u reverzní osmózy. Díky tomu není potřeba tak vysoký tlak a je nižší spotřeba energie potřebná na provoz.

Jak snížit náklady na provoz reverzní osmózy?

Doba životnosti membrán RO závisí především na kvalitě vstupní vody. Během práce RO dochází k jejich zanášení. V sekci průmyslová chemie se můžete dozvědět jak tyto membrány renovovat.

Jaké parametry lze upravit

Firma GARANT se běžně zabývá změkčením vody, odstraněním železa a manganu, úpravou pH.

Provádíme úpravy vody za účelem ochrany průmyslových zařízení a strojů, jako je  snížení korozního účinku vody na zařízení, zabránění usazování zbytkové tvrdosti, zabránění a odstraňování organických látek.

Jaký je rozdíl mezi povrchovou a podzemní vodou?

Povrchová voda většinou obsahuje více kyslíku ve vodě. Díky tomu klesají koncentrace oxidujících látek, jako je železo a naopak roste množství biologických látek.

Podzemní voda naopak může obsahovat výrazné množství minerálů dle typu podloží. Díky malému množství kyslíku ve vodě tato voda častěji obsahuje železo a neobsahuje organické nečistoty. Díky tomu se liší i způsob úpravy těchto typů vod.

Typické případy, kde je třeba upravovat vodu

 •       Teplovodní kotle
 •       Zvlhčovače vzduchu
 •       Zařízení vyrábějící páru
 •       Chladící věže
 •       Prádelny
 •       Kuchyně
 •       Překročení hygienických norem

Typické aplikace pro reverzní osmózu

 • Elektrotechnický průmysl - mytí PCB, oplach LCD, voda pro klimatické komory
 • Zdravotnický průmysl - laboratoře, příprava vody pro sterilizaci
 • Chemický průmysl - příprava DEMI vody pro laboratoře a pro chemické výrobky
 • Kosmetický průmysl - výroba krémů
 • Výroba páry - úprava vody pro zařízení vyrábějící technologickou i čistou páru
 • Chlazení - předúprava vody pro chladící okruhy


 


Jméno
 Vyplňte prosím Vaše jméno a příjmení.
Telefon
 Neplatný formát telefonního číslo.
Město
E-mail
 Vyplňte prosím Vaš email.
Vzkaz
 Vyplňte prosím Vaš vzkaz.
Aleš Krampol

Potřebujete poradit, který typ je pro Vás nejvhodnější?

Jsem tu pro Vás...

Mgr.Aleš Krampol
Jednatel firmy GARANT Olomouc, s.r.o.

Zavolejte mi
GSM: +420 777 804 009
GSM: +420 608 180 809
Tel.: +420 582 396 342